تحلیل سهام بورس و فرابورس تهران

تحلیل فزرین – تحلیل نماد فزرین ( زرین معدن آسیا )

فزرین
دسترسی به این مطلب مخصوص اعضای ویژه می باشد. اگر عضو سایت هستید وارد حساب کاربری شوید و یا ثبت نام کتید. تهیه اشتراک ۳۰ روزه سایت آموزش بورس - ۶۵۰۰۰ تومان  
question_answer۰
ادامه مطلب

تحلیل قاسم – تحلیل نماد قاسم ایران

شرکت قاسم ایران
دسترسی به این مطلب مخصوص اعضای ویژه می باشد. اگر عضو سایت هستید وارد حساب کاربری شوید و یا ثبت نام کتید. تهیه اشتراک ۳۰ روزه سایت آموزش بورس - ۶۵۰۰۰ تومان  
question_answer۰
ادامه مطلب

تحلیل وبصادر – تحلیل نماد وبصادر ( بانک صادرات ایران )

تحلیل وبصادر
دسترسی به این مطلب مخصوص اعضای ویژه می باشد. اگر عضو سایت هستید وارد حساب کاربری شوید و یا ثبت نام کتید. تهیه اشتراک ۳۰ روزه سایت آموزش بورس - ۶۵۰۰۰ تومان  
question_answer۰
ادامه مطلب

تحلیل برکت – تحلیل نماد برکت گروه دارویی

شرکت دارویی برکت
تحلیل نماد برکت گروه دارویی کانال بلند مدت برکت نماد برکت در تایم فریم هفتگی دارای یک کانال بلند مدت می باشد که درنمودار زیر رسم شده است.  همانطور که می‌بینید واکنش های خوبی را نسبت به این کانال داشته است. تحلیل نماد برکت در حال حاضر داخل کانال هم…
question_answer۰
ادامه مطلب

تحلیل دارایکم – تحلیل تکنیکال نماد دارایکم

دارا یکم
دسترسی به این مطلب مخصوص اعضای ویژه می باشد. اگر عضو سایت هستید وارد حساب کاربری شوید و یا ثبت نام کتید. تهیه اشتراک ۳۰ روزه سایت آموزش بورس - ۶۵۰۰۰ تومان  
question_answer۰
ادامه مطلب

تحلیل کاما – تحلیل نماد کاما (باما)

شرکت باما
دسترسی به این مطلب مخصوص اعضای ویژه می باشد. اگر عضو سایت هستید وارد حساب کاربری شوید و یا ثبت نام کتید. تهیه اشتراک ۳۰ روزه سایت آموزش بورس - ۶۵۰۰۰ تومان  
question_answer۰
ادامه مطلب

تحلیل نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان )

شپنا (پالایش نفت اصفهان )
دسترسی به این مطلب مخصوص اعضای ویژه می باشد. اگر عضو سایت هستید وارد حساب کاربری شوید و یا ثبت نام کتید. تهیه اشتراک ۳۰ روزه سایت آموزش بورس - ۶۵۰۰۰ تومان  
question_answer۰
ادامه مطلب

تحلیل سهم خودرو – تحلیل تکنیکال نماد ایران خودرو

تحلیل نماد ایران خودرو
دسترسی به این مطلب مخصوص اعضای ویژه می باشد. اگر عضو سایت هستید وارد حساب کاربری شوید و یا ثبت نام کتید. تهیه اشتراک ۳۰ روزه سایت آموزش بورس - ۶۵۰۰۰ تومان  
question_answer۲ دیدگاه
ادامه مطلب
فهرست