تحلیل سهم کرمان (سهام طلایی) در ۲۵ تیر ۱۴۰۰

تحلیل سهم کرمان سهم کرمان بعد از برگزاری مجمع افزایش سرمایه در قیمت ۱۲۱۴ ریال کشف قیمت شد. در مقاله محاسبه قیمت سهام کرمان بعد از افزایش سرمایه، به محدوده  ۱۰۰۰ الی ۱۱۸۰ ریال به عنوان اولین محدوده حمایتی سهم کرمان اشاره کرده بودیم. بعد از واکنشی که نماد به این محدوده داشت ، این … ادامه خواندن تحلیل سهم کرمان (سهام طلایی) در ۲۵ تیر ۱۴۰۰