مجامع بورس چند نوع هستند و انواع افزایش سرمایه به چه شکل برگزار می شود ؟

مجمع در بورس چیست ؟محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

مجمع در بورس چیست ؟
منظور از مجمع در بورس چیست ؟ اگر شما در بورس فعالیت داشته باشید حتما اسم مجمع را زیاد شنیدید. یا سهامی داشته اید که به علت برگزاری مجمع چند روزی سهم بسته شده و غیر قابل معامله بوده است. راهنمای جامع مجامع بورس در این مقاله صفر تا صد…
question_answer۶ دیدگاه
ادامه مطلب
فهرست