تحلیل سهم سرمایه گذاری توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) – بازار اول فرابورس

تحلیل تکنیکال نماد کرمان بررسی حمایت ها و مقاومت ها و اهداف پیش رو نماد کرمان

قیمت سهم کرمان بعد از افزایش سرمایه ( سهام طلایی )

سهام طلایی
تصمیمات مجمع فوق العاده سهام کرمان مجمع افزایش سرمایه سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان (سهام طلایی ) برگزارشد. در این مجمع افزایش سرمایه ۳۷۳۹ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید. افزایش سرمایه کرمان با توجه به اطلاعیه شرکت که در سامانه کدال آمده است ،…
question_answer۷ دیدگاه
ادامه مطلب
فهرست