تحلیل سهم صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) – بازار دوم بورس

تحلیل تکنیکال نماد فاذر – بررسی حمایت ها و مقاومت ها و اهداف پیش رو نماد فاذر

تحلیل سهم فاذر و محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

صنایع آذرآب
تصمیمات مجمع فوق العاده فاذر (فاذر آب ) مجمع فوق العاده شرکت فاذر آب با نماد بورسی فاذر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ برگزار شد. در این مجمع افزایش سرمایه ۱۷۱۳ درصدی فاذر از محل مازاد تجدید ارزیابی ها به تصویب رسید. افزایش سرمایه ۱۷۱۳ درصدی فاذر از محل مازاد تجدید ارزیابی…
question_answer۲ دیدگاه
ادامه مطلب
فهرست