فیلترهای معروف بورسی برای پیدا کردن سهم دلخواه

فیلتر بورس
آموزش استفاده از فیلتر در سایت TSETMC برای پیدا کردن سهام دلخواه   فیلتر الگو پوشا نزولی (pl)<(pf) && [ih][0].PDrCotVal<(pf) && [ih][0].PriceFirst>(pl) && [ih][0].PriceFirst<[ih][0].PDrCotVal && ([ih][0].PDrCotVal-[ih][0].PriceFirst)/[ih][0].PriceFirst>0.02 فیلتر کندل پوشا صعودی (pl)>[ih][1].PriceMax && (pf)<[ih][1].PriceMin الگوی تیک صعودی(نوسان گیری) (pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pf)<(pl) فیلتر ورود پول حقیقی (pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pf)<(pl) فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی…
question_answer۲ دیدگاه
ادامه مطلب

راهنمای فیلتر نویسی |عملگر ها و دستورات فیلتر نویسی در tsetmc

دیدبان TSETMC
راهنمای فیلتر نویسی ، عملگر ها و دستورات فیلتر نویسی در سایت tsetmc  و دریافت دیتا از tsetmc منظور از فیلتر نویسی در بورس چیست ؟ فیلتر نویسی در بورس یکی از بهترین روش ها برای انتخاب سهام مستعد رشد می باشد. در فیلتر نویسی با استفاده از کد نویسی…
question_answer۲ دیدگاه
ادامه مطلب
فهرست