عرضه اولیه مدار – عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

عرضه اولیه مدار
عرضه اولیه مدار عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند در روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹تعداد۳۴۵میلیون سهم معادل ۱۵درصداز سهام شرکت”سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار“به عنوان پانصدوهفتادو هفتمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در…
question_answer۰
ادامه مطلب
فهرست