تحلیل صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام (دارا يكم)

تحلیل تکنیکال نماد دارا يكم بررسی حمایت ها و مقاومت ها و اهداف پیش رو نماد دارا يكم

تحلیل دارایکم – تحلیل تکنیکال نماد دارایکم

دارا یکم
تحلیل تکنیکال نماد دارایکم نماد دارایکم از تابستان گذشته وارد بازار بورس تهران شده است و دیتای زیاد را جهت تحلیل ندارد. با توجه به این موضوع تحلیل زیر بر اساس نمودار دارایکم در تایم فریم روزانه انجام گرفته است. بعد از بازگشایی نماد دارایکم شاهد یک رشد در این…
question_answer۰
ادامه مطلب
فهرست